www.kotoulek.cz
email: kotoulek@gmail.com

About Us

Na této stránce uvádím základní informace, převážně zaměřené na profesní část života.
V případě zájmu o podrobnější informace mně můžete kontaktovat pomocí stránky "Kontakt".

Základní informace.

Jmenuji se Petr Kotoulek. Narodil jsem se v roce 1978, jsem ženatý a mám dvě děti.

V roce 1998 jsem ihned po absolvování základní vojenské služby nastoupil k Policii ČR. V současné době jsem zařazen na funkci vrchní komisař na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Holešově - pracoviště Brno. Do základních činnosti, které jsou mojí náplní práce, spadá výuka a vzdělávání policistů. V této oblasti kromě výuky a vzdělávání je i tvorba a inovace vzdělávacích programů, organizace metodických zaměstnání a tvorba výukových materiálů.

Podstatnou část pracovního zaměření věnuji vedení kolektivu podřízených pracovníků. Jedná se o smíšený kolektiv mužů a žen ve věkovém rozmezí cca od 20 až do 50 let. Zabezpečuji sumář komplexních činností vedoucího pracovníka jako je vedení docházky, určování dovolených a služebního volna, evidence pracovní neschopnosti, spolupráce s personálními odděleními, pod která jsou policisté zařazeni. Navrhuji kázeňské odměny a tresty. Eviduji a řeším mimořádné události a zpracovávám hodnocení policistů. Plánuji směny, určuji náhradní volna atd.

Vystudoval jsem níže uvedené vysoké školy. Dále uvádím základní přehled dalších kurzů a osvědčení.

Technika pro bioenergetiku.

Studiem v oboru Technika pro bioenergetiku jsem získal titul inženýr (Ing.). Předmětem zájmu je v tomto oboru výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie, zpracování energetických surovin a obsluha technologií k výrobě energie.

Více informací naleznete zde: zde

Státní zkoušky z předmětů:

 • Bioenergetika.
 • Bioinženýrství.
 • Fyzikální principy v bioenergetice.

Sociální pedagogika

Studiem oboru Sociální pedagogika jsem získal titul magistr (Mgr.). Jedná se multidisciplinární problematiku, která zahrnuje rozsáhlou škálu oborů jako je např. právo, filosofie, pedagogika, psychologie apod.)

Více informací naleznete zde: zde

Státní zkoušky z předmětů:

 • Aplikované právo.
 • Sociální pedagogika.
 • Psychologie.

Další kurzy.

Další vzdělání, které jsem získal v rámci samostatných vzdělávacích kurzů, uvádím níže. Nejedná se kompletní výčet.

 • Odhady cen věcí nemovitých.
 • Doplňující pedagogické studium.
 • Bezpečnostní prověrka NBU na stupeň utajení "Důvěrné".
 • Cizí jazyk: německý, anglický, částečně ruský.
 • Řidičské oprávnění pro skupiny A, B, C, T.
 • Absolvent specializačních kurzů tzv. obranné střelby.
 • Zbrojní průkaz pro skupiny B, D, E.

Ing. Mgr. Petr Kotoulek

Facebook - Gmail


Kontaktmobil: +420 776 264 402
email: kotoulek@gmail.com