Menu Zavřeno

Sociální pedagogika

Studiem oboru Sociální pedagogika jsem získal titul magistr (Mgr.).  Jedná se multidisciplinární problematiku, která zahrnuje rozsáhlou škálu oborů jako je např. právo, filosofie, pedagogika, psychologie apod.)

Státní zkoušky z předmětů:
  • Aplikované právo.
  • Sociální pedagogika.
  • Psychlogie

Cílem oboru je rozíření a prohloubení teoretických poznatků studentů, které jsou zaloeny na soudobém stavu vědeckého poznání v sociální pedagogice a na zvládnutí dovedností je aplikovat v tvůrčích a řídících činnostech. Studium je koncipováno dostatečně komplexně s ohledem na uplatnění na trhu práce. Obsah studia vychází z irího pojetí sociální pedagogiky pro pomáhající profese. Studium navazuje na bakalářský studijní program sociální pedagogika a roziřuje zejména specializované znalosti a dovednosti studentů. Absolventi jsou po skončení studia schopni řídit chod kolské či sociální organizace, vytvářet výchovně vzdělávací a sociální projekty, realizovat komplexní edukační a sociální činnosti a provádět relevantní pedagogický a sociální výzkum.

Předměty absolvované v rámci studia. (výběr)    
  • Mezinárodní právo a právo EU.
  • Teorie práva.
  • Psychologie řízení. Management.
  • Marketing. Řízení lidských zdrojů.
  • Aplikace psychometrických technik.