Menu Zavřeno

PhD.

Doktorát Ph.D. jsem vystudoval v oboru „Strojírenství“ a vypracoval disertační práci na téma: Vliv vybraných fyzikálních faktorů na kvalitativní parametry materiálů biologického původu. 

V rámci disertační práce byly měřeny fyzikální parametry jako je teplená vodivost, teplotní vodivost, objemová tepelná kapacita, hmotnostní tepelná kapacita, spalné teplo nebo také výhřevnost. Měřil jsem vlhkost zkoumaných materiálů v souvislosti s dobou vlhčení a vlhčícím prostředím, přičemž jsem využil vlhčení přímo v kapalině a vlhčení materiálu v přirozeném prostředí, čili relativní vzdušná vlhkost otevřeného venkovního prostředí. Dále byla měřena doba sušení zkoumaných materiálů. 

Zkoumanými materiály bylo dřevo tvrdé, středně tvrdé a dřevo měkké. Bylo měřeno ve směru příčném, radiálním a tangenciálním. Dalšími zkoumanými vzorky byly materiály vyrobené na bázi dřeva. Jednalo se o dřevní pelety, piliny, OSB desky, MDF desky, překližky apod. 

Kromě běžně dostupných a používaných materiálů byl výzkum proveden na materiálech atypických. Jednalo se například o slámu využitou jako palivo, pelety ze slámy a pelety ze sena, pelety vyrobené z 50% ze dřeva a 50% z odpadního materiálu nebo také pelety vyrobené z odpadu vzniklého z výroby MERO. I zde byl měřen a analyzován vliv vlhkosti na kvalitativní vlastnosti zkoumaného materiálu.

tel: +420 776 264 402   email: petr.kotoulek@seznam.cz