Sociální pedagogika.

Informace o studijním programu


Cílem oboru je rozšíření a prohloubení teoretických poznatků studentů, které jsou založeny na soudobém stavu vědeckého poznání v sociální pedagogice a na zvládnutí dovedností je aplikovat v tvůrčích a řídících činnostech. Studium je koncipováno dostatečně komplexně s ohledem na uplatnění na trhu práce. Obsah studia vychází z širšího pojetí sociální pedagogiky pro pomáhající profese. Studium navazuje na bakalářský studijní program sociální pedagogika a rozšiřuje zejména specializované znalosti a dovednosti studentů. Absolventi jsou po skončení studia schopni řídit chod školské či sociální organizace, vytvářet výchovně vzdělávací a sociální projekty, realizovat komplexní edukační a sociální činnosti a provádět relevantní pedagogický a sociální výzkum.

Státní zkoušky z předmětů:

  • Aplikované právo.
  • Psychlologie.
  • Sociální pedagogika.