Menu Zavřeno

Bioenergetika

Ing. Mgr. Petr Kotoulek, PhD., MBA

„Obnovitelné zdroje energie jsou energií budoucnosti.“

Jmenuji se Petr Kotoulek. Narodil jsem se v roce 1978, jsem ženatý a mám dvě děti.

V roce 1998 jsem ihned po absolvování základní vojenské služby nastoupil k Policii ČR. V současné době jsem zařazen na funkci vrchní komisař Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, Vzdělávací zařízení Brno.

Podstatnou část pracovního zaměření jsem se věnoval vedení kolektivu podřízených pracovníků, přičemž jsem  zabezpečoval sumář komplexních činností vedoucího pracovníka jako je vedení docházky, určování dovolených a služebního volna, evidence pracovní neschopnosti, spolupráce s personálními odděleními, pod která jsou policisté zařazeni. Evidoval jsem a řešil mimořádné události a zpracovával hodnocení policistů. 

V současné době se podílím na metodice výcviku policistů u Policie ČR v oblasti použití služební zbraně. V roce 2016 jsem vypracoval výukový text a metodiku použití služební zbraně pro výcvik  nastupujících policistů v rámci výcviku na tzv. Základní odborné přípravě. Podle těchto textů a metodiky dnes provádí střeleckou přípravu všechna vzdělávací zařízení u Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy v ČR. 

Vystudoval jsem níže uvedené vysoké školy. Dále uvádím základní přehled dalších kurzů a osvědčení.

Sociální pedagogika (Mgr.)

Studiem oboru Sociální pedagogika jsem získal titul magistr (Mgr.). Jedná se multidisciplinární problematiku, která zahrnuje rozsáhlou škálu oborů jako je např. právo, filosofie, pedagogika, psychologie apod.)

V diplomové práci jsem se věnoval problematice současné rodiny a sociálně patologickým jevům v rodině.

Více informací naleznete zde: zde

Technika pro bioenergetiku. (Ing.)

Studiem v oboru Technika pro bioenergetiku jsem získal titul inženýr (Ing.). Předmětem zájmu je v tomto oboru výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie, zpracování energetických surovin a obsluha technologií k výrobě energie.

V diplomové práci jsem se věnoval výrobě energie pomocí fotovoltaických systémů.

Více informací naleznete zde: zde

Strojírenství (PhD.)

Ve své disertační práci jsem zkoumal vliv vybraných fyzikálních faktorů na kvalitativní parmetry materiálů biologického původu. U těchto materiálů jsem prováděl měření, výpočty a analýzu spalného tepla a výhřevnosti, dále hmotnostní tepelné kapacity, objemové tepelné kapacity, tepelné vodivosti, teplotní vodivosti, nasákavosti nebo také vztahu materiálu k vlhkosti a době sušení.

Více informací naleznete zde:

Další kurzy.

Další vzdělání, které jsem získal v rámci samostatných vzdělávacích kurzů, uvádím níže. Nejedná se kompletní výčet.

  • Odhady cen věcí nemovitých.
  • Doplňující pedagogické studium.
  • Cizí jazyk: německý, anglický, částečně ruský.
  • Řidičské oprávnění pro skupiny A, B, C, T.
  • Absolvent specializačních kurzů tzv. obranné střelby.
  • Zbrojní průkaz pro skupiny B, D, E.